Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) is zwaar teleurgesteld dat CD&V, OpenVLD en N-VA het voorstel tot een onderzoek van het Rekenhof naar de handelingen van de Vlaamse Belastingdienst wegstemde in de plenaire vergadering en verwijt minister Turtelboom een te lakse houding ten aanzien van belastingontduikers.

Aanleiding voor de motie was immers de vaststelling dat de Vlaamse Belastingdienst wel erg vreemde criteria hanteerden om te bepalen of dossiers die de federale belastingsinspectie (BBI) overmaakte al dan niet schuldig waren aan belastingfraude, dan wel aan onzorgvuldigheden. “Die federale inspecteurs houden zich echt niet bezig met niemendalletjes” aldus Bertels, “wanneer er in die context dossiers naar Vlaanderen komen vereist dat een grondig onderzoek en een correcte boete. Maar ondanks Swissleaks, Luxleaks en de meer recente Panamapapers kiest zowel de minister als deze meerderheid ervoor om deze grote dossiers met een grote welwillendheid te behandelen, zelfs als men daarbij de eigen wetten overtreedt. Een democratie onwaardig.”