Hoe komen we tot één integrale, federale oplossing voor de geluidsnormen, de vliegwet en de uitbreiding van de luchthaven? Enkel door een onafhankelijke intendant aan te stellen, die zich samen met experts en belanghebbenden buigt over de kwestie. Daarbij zal het cruciaal zijn om maatschappelijk draagvlak te creëren. In dit hele proces moet het vinden van een evenwicht tussen de economische leefbaarheid van luchthaven en regio en de levenskwaliteit van de omwonenden de leidraad zijn. 

Deze stelling had ik reeds toegelicht in een opiniestuk dat je hier kan lezen, maar ondertussen diende ik samen met collega's Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijk) en An Moerenhout (Groen) tevens een voorstel van resolutie in om de Vlaamse regering op te roepen in dit dossier het voortouw te nemen en de aanstelling van een onafhankelijke intendant op de agenda te zetten. Spijtig genoeg bleek uit de bespreking deze ochtend dat de Vlaamse meerderheidspartijen er liever voor opteren om het huidige conflictmodel verder te zetten in plaats van te kiezen voor een participatief traject waarbij álle belanghebbenden gehoord worden door een onafhankelijke expert.  

De volledige bespreking in de Commissie Brussel en de Vlaamse rand kan je alvast hier bekijken. Het schriftelijk verslag komt later nog online.