Een resolutie van sp.a die de bedreigde rechtsstaat in Polen veroordeelt kon dinsdag niet worden gestemd in het parlement omdat er te weinig aanwezigen waren. Volgens sp.a is de meerderheid bewust opgestapt. N-VA en CD&V ontkennen dat, maar wijzen er wel op dat de resolutie geen rekening houdt met de gesprekken die aan de gang zijn tussen de Europese Unie en Polen.

De regering van de conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) voert in Polen een reeks hervormingen van het gerechtelijk systeem door, die op weerstand van de EU stuiten. Zo krijgt de minister van Justitie de bevoegdheid om het mandaat van rechters die de pensioenleeftijd hebben bereikt al dan niet te verlengen en om voorzitters van rechtbanken te ontslaan en aan te stellen. Voor vrouwelijke rechters wordt een pe nsioenleeftijd van 60 jaar ingevoerd, terwijl die voor mannen op 65 jaar wordt gelegd. Ook media en ngo's staan onder druk in het land.

In een resolutie vraagt sp.a de Vlaamse regering daarom het standpunt in te nemen dat er in Polen een duidelijk gevaar bestaat op een ernstige schending van de waarden waarop de Europese Unie berust. België moet zich volgens de tekst in de Europese Raad ook scharen achter de Europese Commissie, die de Raad verzoekt om Polen te straffen met het zogenaamde artikel 7.

"De meerderheidspartijen durven zich echter niet uit te spreken over Polen en hebben de stemming gesaboteerd. Dit is ongezien", zegt Tine Soens van sp.a. CD&V en N-VA ontkennen dat ze om die reden de aanwezigheid onder het vereiste aantal hebben laten zakken. Beiden wijzen er wel op dat er intussen een dialoog is opgestart tussen Europa en Polen. "De inhoud van de resolutie is dan ook niet meer actueel", zegt Karl Vanlouwe van N-VA. "Is het niet beter eerst het resultaat van de gesprekken af te wachten?"

Verscheen eerder bij Belga.