“De Vlaamse overheid beheert ruim 4.000 voertuigen. Dat gebeurt zeer versnipperd en niet zelden lapt ze haar eigen regels aan haar laars. Gevolg is geldverspilling en risico op misbruik. Ik pleit voor duidelijke, uniforme regels en een waterdicht controlesysteem. Aangestuurd vanuit één agentschap”, zegt Joris Vandenbroucke.

Een doorlichting van de wijze waarop zes Vlaamse overheidsdiensten hun wagenpark beheren, schetst geen fraai beeld. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie gaf bijvoorbeeld voor 11 wagens meer dan 15.000 euro uit bij één garage voor onderhoud, herstellingen en het verwisselen van banden. Het departement werkte daarbij altijd met een zogeheten 'aanvaarde factuur' (die altijd wordt vergoed, zonder bijkomende bewijsstukken, red.), terwijl het maximumbedrag voor die procedure op 8.500 euro (exclusief btw) ligt.

“Deze doorlichting toont een overheid die slecht georganiseerd is en haar eigen regels niet respecteert. Een wagenparkbeheer dat mank loopt, leidt tot geldverspilling, werkt misbruik in de hand en ondergraaft de geloofwaardigheid van de overheid. Dat essentiële fiscale regels en de wet op overheidsopdrachten niet gerespecteerd worden, is onaanvaardbaar”, aldus Joris Vandenbroucke.

“Hoog tijd dat de Vlaamse overheid komaf maakt met die versnippering” zegt Joris Vandenbroucke. “Vandaag doet elk agentschap, elk departement het op zijn eigen manier. Minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) moet werk maken van uniforme, waterdichte regels en controlemechanismen die van toepassing zijn op alle 4.000 voertuigen van de Vlaamse overheid.”