Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Güler Turan maakte gisteren bekend dat in Antwerpen een ernstig capaciteitsprobleem dreigt te ontstaan. ‘Vorig jaar werden er op het grondgebied van de stad Antwerpen 4.300 schapen geslacht. Afgerond 3.000 op twee dagen in het slachthuis Salembier en 1.300 op de tijdelijke slachtvloer in Park Spoor Noord. Bovendien werden nog eens bijna 3.150 slachtvergunningen aan Antwerpenaars verleend om schapen buiten de stad te slachten. In totaal gaat het dus om 7.500 schapen. Zelfs als er een derde dag in het erkende slachthuis Salembier zou worden geslacht – en het aantal daar op 4.500 dieren zou komen - is er geen oplossing voor 3.000 schapen’, aldus Güler Turan.

Een coöperatie van Antwerpse moskeeën (en niet Al-Ikram) wil zelf de tijdelijke slachtvloer vervangen door slachten in een bestaand maar niet langer gebruikt slachthuis naast Salembier.  Karim Bachar (sp.a) stelde in de gemeenteraad van juni nog voor om een deel van het door de stad voorziene geld voor de tijdelijke slachtvloer aan het project van de coöperatie te besteden. ‘Dat betekent letterlijk winst voor het stadsbestuur, dat het Offerfeest met veel minder geld ordelijk kan laten verlopen. Het is uiteraard ook winst voor de moslimgemeenschap die het Offerfeest op een hygiënische en waardige wijze kan organiseren.’

Karim Bachar hekelt de uitspraken van het kabinet van OCMW-voorzitter Duchateau dat de moslims niet mee naar een oplossing zoeken. ‘Onzin’, zegt Karim Bachar. ‘De waarheid is dat het stadsbestuur geen geld wil geven aan de coöperatie van moskeeën. Die vroegen steun voor de opkuis van het oude slachthuis. Die opkuis kost een pak minder dan de tijdelijke slachtvloer de voorbije jaren. Maar de stad weigert te helpen. Met sp.a blijven we vragen om slachten in het slachthuis naast Salembier mogelijk te maken. Dat is ook belangrijk om risico’s inzake hygiëne, openbare orde en dierenleed te voorkomen.