Deze namiddag bevroeg ik Minister-President Bourgeois in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement naar het standpunt van de Vlaamse Regering inzake de hervorming van de Civiele Bescherming. Hoewel de Vlaamse Regering formeel geen advies dient af te leveren over deze federale hervorming, zou je verwachten dat ze op zijn minst wel een standpunt heeft over beleidskeuzes die de veiligheid van de Vlaming in het gedrang brengt. Of moeten we uit het stilzwijgen waarin de Vlaamse Regering zich hult, opmaken dat ze de mening deelt van Minister Jan Jambon? Moeten we concluderen dat onze Vlaamse Ministers tevens vinden dat ligging van de kazernes, responstijden, expertise, etc. bij rampenbestrijding verwaarloosbare criteria zijn?

Ik verwacht dat Minister-President Bourgeois meer doet dat enkel onze bezorgdheden overmaken.


Mijn volledige tussenkomst kan je hier nalezen of bekijken.