“Wij hebben nog steeds geen betekenisvolle, nieuwe investeringen in onze kinderopvang, onze rusthuizen of onze scholen gezien”, ging Joris Vandenbroucke verder. “Wij hebben geen investeringen in opleidingen of jobs voor langdurig werklozen gezien. Wij hebben nauwelijks investeringen gezien die zuurstof brengen in onze wijken en buurten, in onze dorpen, gemeenten en steden.”

“In de toelichting van de begroting lees ik dat de Vlaamse regering een baken van stabiliteit wil zijn in een snel veranderende omgeving. Maar in haar streven naar stabiliteit verzandt ze in onbeweeglijkheid”, stelt Joris Vandenbroucke vast. “Nochtans hebben wij de afgelopen maanden zeer concrete voorstellen neergelegd. Voorstellen rond de aanpak van investeringen in schoolgebouwen, in jongerenwelzijn, in rusthuizen, in openbaar vervoer. Maar van dat alles zien we te weinig in de begroting 2016.”

“Wat deze Vlaamse regering wel heeft gedaan, is tal van facturen verhogen die de gezinnen en alleenstaanden moeten betalen. Voor energie, voor water, voor de bus en de tram, voor de afbetaling van de gezinswoning, voor de studies aan hogeschool en universiteit, voor de kinderopvang en voor het rusthuis. Die verandering zal volgend jaar zijn volle kracht bereiken. Volgend jaar zullen al die facturen heel wat gezinnen en alleenstaanden écht pijn doen. Dat is oneerlijk”, aldus Joris Vandenbroucke.

“Deze regering is ook onbetrouwbaar”, zei Joris Vandenbroucke. Begin november kregen we een brief van 46 Vlaamse burgemeesters. Zij zijn kwaad omdat in hun kas wordt gegraaid. Bij nacht en ontij, zonder overleg. Door dezelfde regering die de steden en gemeenten beloofde om hen bij te staan in de opvang van vluchtelingen en de aanpak van radicalisering.”

Zijn speech eindigde Joris Vandenbroucke met een zeer concreet en constructief voorstel. “Wij stellen voor om de 3 miljard euro die KBC vervroegd terugbetaalt, te gebruiken om de schulden van de lokale besturen nog eens te verlichten. Zo kunnen we de steden en gemeenten nieuwe zuurstof geven, de waardevolle projecten die lokaal groeien een echte boost geven. Lokale besturen kunnen zo investeren in veiligheid, in huisvesting, en kunnen meer armslag geven aan de mensen die de handen uit de mouwen steken in de wijken, in de straten en op de pleinen.”