Rechter en partij bedienen zich met andere woorden van dezelfde argumenten, aangeleverd door hetzelfde studiebureau, om de bouw van Uplace te verantwoorden. “Dit heeft zelfs niet meer de schijn van partijdigheid”, zo reageren de Vlaamse parlementsleden Joris Vandenbroucke en Katia Segers.

“De Vlaamse regering gaat hier deontologisch zwaar over de schreef. Dit betekent dat de beslissing van 13 februari gebouwd is op drijfzand. Als de Vlaamse regering vasthoudt aan deze beslissing, sleurt zij alle betrokkenen in een juridisch moeras waarbij zeeën van tijd en handenvol geld zullen verloren gaan.”, zo waarschuwen Joris Vandenbroucke en Katia Segers.

“Na de schijnvertoning in de hoorzitting in de commissie Mobiliteit op 12 februari waar deze studie bewust werd achtergehouden, is dit de druppel. Het is tijd om het bord af te vegen. Deze beslissing moet teruggetrokken worden.”