Modem helpt personen met een beperking in ondersteuning bij communicatie en computertoepassingen. Het is een expertisecentrum dat zich elke dag inzet om personen met een beperking de middelen aan te reiken die hen helpen bij het lezen, schrijven of zich verstaanbaar maken. Bijvoorbeeld een computerstem voor een persoon met ALS. Gisteren ondervroegen de Vlaamse sp.a-Parlementsleden Bart Van Malderen en Jan Bertels Vlaams minister Jo Vandeurzen over de dreigende sluiting van Modem.

“Mensen met een beperking, maar ook duizenden hulpverleners dreigen hun stem te verliezen omdat minister Vandeurzen weigert de nodige financiering voor Modem te voorzien”, aldus Vlaams Parlementslid Jan Bertels.  “Dit ondanks expliciete steun voor Modem binnen de Antwerpse provincieraad en lovende woorden van Elke Van den Brandt (Groen), Martine Taelman (Open VLD) en Tine van der Vloet (N-VA). De minister verwees onder meer naar de provincie Antwerpen, maar ook in hun budget wordt drastisch gesnoeid. Dit biedt dus geen oplossing. De Vlaamse Regering kiest er voor om de provincies taken uit handen te nemen, maar laat vervolgens na om zelf deze taken over te nemen.”

sp.a engageert zich vandaag om iedereen een stem te geven. Samen met Groen vraagt het aan de Vlaamse regering om:

- Het voortbestaan van dit expertisecentrum mogelijk te maken en een structurele financiering te voorzien opdat deze expertise niet verloren zal gaan  ten voordele van de personen met een handicap, hun familieleden en zorgverleners

- Onmiddellijk actie te ondernemen opdat Modem na 1 oktober nog zijn activiteiten kan voortzetten en zijn dienstverlening (zowel individuele ondersteuning van de personen met een handicap als ondersteuning van vrijwilligers en hulpverleners) kan blijven aanbieden.

“Modem boekt met weinig middelen enorme resultaten. Resultaten die het verschil maken in het dagelijkse leven van heel wat mensen. Daar mag en kan je niet op besparen”, besluit Jan Bertels.

 

Meer info:

Jan Bertels – 0478 26 14 54