Onze eerste lokale versie van #jijmaaktDrongen in de bussen van de Antoon Catriestraat, Boskeetstraat en omgeving:

De Vlaamse regering legt de gedane beloftes over de vernieuwing van de Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat voor de zoveelste keer naast zich neer. Voorzitter van sp.a Gent-West Rudy Coddens en fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke roepen de minister van mobiliteit op om de Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat verkeersveiliger te maken. Een heraanleg met fiets- en voetpaden is dringend en noodzakelijk. Wij blijven als sp.a Gent-West en het Stadsbestuur aandringen voor een oplossing. Lees meer in bijlage.