Tot nu bewijzen het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse regering alleen lippendienst aan de overkapping. "De Vlaamse regering laat de nog aan te stellen intendant geen enkele vrijheid om het concept van Ringland te bestuderen. Dat is onverstandig en opent de weg naar nieuwe juridische procedures", zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache. De vorige regering besliste immers dat het voorstel van Ringland als een alternatief voor de R11 bis moet worden bestudeerd (tussen Kennedytunnel en Antwerpen-Oost). Maar als de intendant niet mag bekijken of Ringland meer noordelijk kan worden aangesloten op de nieuwe Scheldetunnel, is het alternatief van Ringland voor het zuidelijk deel van de ringweg al meteen uitgesloten. En dus neemt de Vlaamse regering een volledige overkapping van de Antwerpse ring gewoon niet ernstig.

sp.a heeft kritiek op de dubbele houding van de minister. "Weyts zegt dat hij de Antwerpse ring wil overkappen, maar onder deze voorwaarden wordt dat de facto onmogelijk. Hiermee wordt het Oosterweeltracé gebetonneerd en wordt Ringland onmogelijk gemaakt", zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache. Kherbache gelooft niet dat de open gedeelten van de Antwerpse ring, zoals de sleuf in Merksem, later nog overkapt zullen worden. "Vraag eens in Boom hoe fijn dat is, een sleuf met een autosnelweg." 

"Net daarom is het zo belangrijk dat de intendant de grootste vrijheid van handelen krijgt en dat de regering alsnog de optimale aansluiting op een derde Scheldeoeververbinding laat onderzoeken (wat ze overigens verplicht is volgens de goedgekeurde richtlijnen voor het milieueffectenrapport over de R11 bis)", zegt Kherbache. "We moeten kiezen voor de beste oplossing op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en extra ruimte voor duurzame stadsontwikkeling. Wij blijven dan ook pleiten voor een volledige overkapping van de ring."