“Deze regering zet vooral in op energie-efficiëntie van bedrijven en gebouwen. Ze mist elk spoor van ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen. Het is me een raadsel hoe Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom 20 procent van de energie uit groene energie wil halen tegen 2020”, zegt Rob Beenders. “Wat doen ze wel? Individuele premies voor dakisolatie worden teruggeschroefd, hetzelfde met premies voor hoog-rendementsglas. Ook de energiescans, die een doorlichting maken van het energiegebruik van je woning, worden afgeschaft.”

Net zoals de Bond Beter Leefmilieu (BBL) sluit ook Vlaams parlementslid Rob Beenders zich aan bij de analyse dat deze regeerdoelstellingen uit het oog verliezen dat economische ontwikkeling kan en moet samengaan met hoge ambities op het vlak van klimaatverandering en milieukwaliteit.

“De koppeling aan de vereisten van een klimaat neutrale, groene economie blijft in het regeerakkoord afwezig”, zegt Rob Beenders. “Indien deze Vlaamse regering de toekomst van de volgende generaties veilig wil stellen dan moet ze volop de kaart trekken van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, eco-technologie, duurzame mobiliteit, kringloopsluiting… Enkel en alleen inzetten op energie-efficiëntie is absoluut niet voldoende. Deze Vlaamse regering kiest duidelijk niet voor een toekomst waarbij het klimaat en dus ook de gezondheid van haar inwoners primeert.”

"De vorige Vlaamse regering heeft een nieuw ondersteuningsbeleid uitgetekend dat investeringen in duurzame energie rendabel maakt, zonder de consument op kosten te jagen. Het komt er nu op aan dat beleid vol te houden en beter bekend te maken bij investeerders. Als dat niet gebeurt, draaien we de klok vijftien jaar terug”, besluit Rob Beenders.