Van den Bossche juicht toe dat de centra voor geestelijke gezondheidszorg de kwaliteit van hun dienstverlening voortaan beter gaan meten, maar wijst erop dat de Vlaamse regering te weinig investeert.

Eén op drie mensen in Vlaanderen zal in zijn leven kampen met een ernstige psychische stoornis. Eén op drie mensen die langdurig werkonbekwaam zijn, zitten thuis omwille van psychische problemen. Amper 5 procent zoekt echter hulp bij psychische problemen. En hoe lager de socio-economische klasse, hoe slechter de cijfers.

Freya Van den Bossche: "Zelfs voor mensen met een hoger inkomen is een bezoek aan een psycholoog een hap uit het gezinsbudget. Voor mensen met een laag inkomen, is het soms simpelweg onbetaalbaar. Er zijn gelukkig heel wat psychologen die spontaan een aangepast tarief hanteren, om te vermijden dat mensen met een hulpvraag van hulp verstoken blijven. Maar het mag duidelijk zijn dat het hoog tijd is dat federaal werk wordt gemaakt van de terugbetaling van psychologen. De Vlaamse minister hoeft ondertussen niet bij de pakken te blijven zitten: door opnieuw te investeren in centra voor geestelijke gezondheidszorg kan hij de wachttijden daar fors terugdringen, en een pak meer mensen de psychologische ondersteuning geven waar zij nood aan en recht op hebben."

Bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) wordt de prijs voor psychische zorgen bewust laag gehouden. Maar de wachttijden lopen er elk jaar verder op. “Sommige CGG's hanteren tegenwoordig zelfs aanmeldingsstops, omdat ze te weinig mensen en middelen hebben om mensen de begeleiding te geven waar ze nood aan hebben. In plaats van die middelen voor CGG's te voorzien, beknibbelt de Vlaamse regering erop. Resultaat is dat mensen met psychische problemen steeds vaker in de kou blijven staan.”
Van den Bossche wijst er nog op dat Jo Vandeurzen op de Tweede Gezondheidsconferentie in het teken van suïcidepreventie, december 2011, nog aangekondigde dat iedereen die bij een CGG aanklopte, de garantie zou krijgen binnen drie tot vijf dagen een intakegesprek te krijgen bij een specialist. "Maar ondertussen bedraagt de wachttijd tot een intakegesprek geen drie dagen, maar loopt die op tot 87 dagen. Het is hoog tijd dat Vandeurzen weer investeert in geestelijke gezondheidszorg."