sp.a-Onderwijsspecialist Caroline Gennez roept de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Liesbeth Homans op om mensen te ondersteunen die via het tweedekansonderwijs alsnog een diploma secundair onderwijs proberen te behalen. ‘Zonder zo’n diploma heb je amper kans op een job’, zegt Gennez. ‘De regering bewijst wel lippendienst aan levenslang leren, maar bespaart wel op het volwassenenonderwijs. Daarbovenop blijkt nu ook nog eens dat ocmw’s mensen onder druk zetten om hun opleiding te staken. Ik stel daarom voor om mensen die een opleiding volgen, te beschouwen als werkbereid. Dankzij die opleiding vergroten ze hun kansen op een job net.'

Steeds meer mensen proberen hun diploma secundair te halen in het tweedekansonderwijs. In vijf jaar tijd is het aantal cursisten in het tweedekansonderwijs verdubbeld, tot meer dan 8.000 vorig schooljaar. “Die tweede kans is belangrijk”, zegt Gennez, “want vorige week bleek uit de OESO-studie 'Education at a Glance' dat bijna één op de vijf mensen tussen de 25 en de 35 geen diploma secundair onderwijs heeft. Die mensen maken nauwelijks kans op de arbeidsmarkt.”

De Vlaamse Regering beweert het volwassenenonderwijs hoog in het vaandel te voeren. Zo heeft minister van onderwijs Crevits onlangs nog aangekondigd dat ze samen met minister van Inburgering Homans werkt aan een visietekst over de hervorming van het volwassenenonderwijs. Tot nog toe is daar echter weinig van in huis gekomen.

Voor Vlaams Parlementslid Caroline Gennez is het alvast duidelijk dat de regering niet warm en koud tegelijk kan blazen.  “Je kan niet aan de ene kant zeggen hoe belangrijk het is om - ook op latere leeftijd - een diploma te halen en het mensen aan de andere kant praktisch onmogelijk maken om een opleiding te volgen nu blijkt dat verschillende OCMW's mensen onder druk zetten om de lessen te staken en (ook een tijdelijke) job te aanvaarden. Doen ze dat niet dan dreigen ze hun uitkering te verliezen. Ik verwacht een duidelijk signaal van de Vlaamse Regering ze mensen wel degelijk de kans wil bieden om ook op latere leeftijd een diploma te halen, in plaats van hen te laten ontmoedigen.”

Gennez stelt daarom voor dat elke uitkeringsgerechtigde, leefloner of werkzoekende die opnieuw gaat studeren daarvoor een vrijstelling kan krijgen op de werkbereidheidsvereiste. Hij of zij moet dat dan wel voorafgaand melden aan het OCMW of de VDAB en de opleiding moet maatwerk bieden en latere kansen op de arbeidsmarkt versterken. Eens de vrijstelling is toegekend, is ze ook verworven tot het einde van de studie. Dat voorkomt absurde situaties waarin mensen die hun leven weer in handen nemen, hun toekomstperspectief abrupt afgebroken zien. 

Gennez wijst er ook op dat de Vlaamse regering dit en volgend jaar fors bespaart op het volwassenenonderwijs. "De dotatie van 3,2 miljoen euro per jaar om bepaalde doelgroepen gratis onderwijs te laten volgen, is afgeschaft. Tegelijk is het inschrijvingsgeld voor het volwassenenonderwijs verviervoudigd."

“Dat illustreert nogmaals dat de verdere opwaardering van het volwassenenonderwijs niet de eerste prioriteit is voor de regering. Integendeel, cursisten en medewerkers van onder andere de Centra voor Volwassenenonderwijs betalen de brute besparingspolitiek van de Bourgeoisregering. Van de beloofde kwaliteitsinjectie is helemaal geen sprake.”