De begroting van de Vlaamse regering toont voor het derde jaar op besparingen in het onderwijs. Zowel het kleuter, basis, secundair als het hoger onderwijs worden getroffen. Dit heeft ook invloed op de kinderopvang in Brussel. Er zijn kinderdagverblijven van het GO! in Brussel die het risico lopen om te sluiten door de besparingen van de Vlaamse regering.

In de Vlaamse begroting toont een geleidelijke afbouw van de personeelsformatie in de 33 kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Er worden 811 uren bespaard bij verpleging en 5.832 uren bij de kinderverzorging.

Hannelore Goeman (sp.a): “Deze maatregel zorgt ervoor dat er in Brussels Nederlandstalige kinderdagverblijven verdwijnen. Onbegrijpelijk, want al jaren wachten we op investeringen om het historisch tekort in de kinderopvang weg te werken. Als men mensen flexibeler en meer wil doen werken, dan moeten er voldoende opvangplaatsen zijn voor de kinderen van werkende ouders. Ik hoop dan ook dat bevoegd collegelid Debaets haar partijgenoot Crevits (CD&V) kan aanmanen om de besparing ongedaan te maken”. 

De Vlaamse regering breekt dus haar belofte om niet meer te besparen op onderwijs. Dit wordt bevestigd door een kritisch rapport van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad). De werkingsmiddelen worden in 2017 niet geïndexeerd. De basis- en secundaire scholen in Brussel en Vlaanderen moeten het met 18,8 miljoen euro minder stellen dan verwacht,  het kleuteronderwijs met drie miljoen euro minder.

Binnen het hoger onderwijs wordt er enkel bespaard op de Brusselse instellingen. Het hoger onderwijs in de rest van Vlaanderen blijft voorlopig buiten schot.  

Jef Van Damme (sp.a): “Opnieuw wordt het Brussels Nederlandstalig onderwijs getroffen door de besparingswoede van de Vlaamse regering. Na het afschaffen van belangrijke projecten rond taalondersteuning in Brusselse scholen en het wegtrekken van de steun voor kwetsbare en kansarme leerlingen (GOK-middelen), is dit een nieuwe mokerslag. De Vlaamse regering bespaart op de kwaliteit van ons onderwijs, op het welzijn van onze leraren en op de toekomst van onze kinderen. Dat zal als een boemerang terug in ons gezicht vliegen. Alleen met het beste onderwijs kunnen we alle jongeren op weg zetten naar een goeie job en onze samenleving wapenen voor de toekomst”.

Hannelore Goeman en Jef Van Damme zullen de bevoegde collegeleden Bianca Debaets (CD&V) en Guy Vanhengel (Open Vld) interpelleren over deze besparingen tijdens de Raad van de VGC op vrijdag 18 november.