John Crombez opende met een gouden medaille voor de regering-Bourgeois. “Deze regering verdient een gouden medaille. Meer nog dan Usain Bolt, verdient ze een gouden medaille voor topsnelheid. De topsnelheid waarmee ze zoveel mensen, zo snel, zo ongerust en zo kwaad kreeg.” “We hebben hier al vaak moeten horen dat er onrust gestookt wordt. Als u echt dialoog en sociaal overleg wil, dan moet u respect tonen voor de onrust van de mensen. Er is een heel pak mensen ongerust en kwaad. Gisteren nog herhaalde een Open Vld-minister (Alexander De Croo) dat een rechtvaardigere verdeling van de inspanningen voor hem uitgesloten is. Hoe moeten we dan begrijpen dat de voorzitster van diezelfde partij ronduit zegt dat alleen de laagste inkomens meer zullen betalen voor kinderopvang?”

"Jeugd, zorg, cultuur en onderwijs. Het zijn elementaire delen van onze Vlaamse samenleving, van een kostbaar Vlaams weefsel. Sterker nog, er is onrust over de overheid die zich aan lichtsnelheid terugtrekt uit de ondersteuning van mensen.”

De onruststokers, zijn dat verenigingen, welzijnswerkers, leerkrachten, studenten en gepensioneerden?

Crombez had ook moeite met de continue stigmatisering die deze Vlaamse regering zo graag hanteert: “De onruststokers, zijn dat dan de verenigingen, welzijnswerkers, leerkrachten, studenten of gepensioneerden? Natuurlijk zijn er alternatieven voor dit onrechtvaardig beleid. Dat hebben we al aangetoond. En de mensen beseffen dat maar al te goed.”

Een beleid dat bol staat van de sociale correcties, is dat trouwens fundamenteel geen asociaal beleid? Crombez riep de Vlaamse regering dan ook op om de concrete impact van al haar maatregelen te laten doorrekenen. “Een grondige doorlichting zou u sieren. Dan pas zal u zien wat de impact is op alleenstaanden en gezinnen, op zij die hulp nodig hebben, maar evenzeer op KMO’s en gezinnen.”

Tot slot haalde Crombez het enige argument wat deze regering bindt onderuit. Dat argument is het boekhoudkundig evenwicht. "De enige reden die u voor al die onrust geeft, is dat de rekening moet kloppen, een boekhoudkundige doelstelling dus. Maar zelfs, dat is er gewoonweg niet. U hebt geen evenwicht in 2015. Er is zelfs een tekort.”

“Kortom, durf de mensen opnieuw hoop en perspectief te bieden. U hebt wel degelijk een keuze”, besloot Crombez. “Bewijs dat u wél in staat bent om naar de bekommernissen van de bevolking te luisteren. Bewijs dat u zich wel kunt inzetten voor een solidaire en rechtvaardige samenleving. Geloof me, er is geen enkele schande aan om op uw beslissingen terug te komen nu het nog kan.”