“In het dossier van het offerfeest zegt de N-VA dat ze dierenleed wil vermijden. Als het over de jacht gaat, spreekt dezelfde partij een heel andere taal. Selectieve dierenliefde noemen we dat,” stelt Lieten scherp. “De uitbreiding naar alle eendensoorten betekent immers dat 21 soorten waterwild in aanmerking komen.”

“De Vlaamse regering gebruikt een vals argument om dit goed te keuren, namelijk dat bepaalde ganzensoorten zich massaal voortplanten ten koste van andere soorten. Als zij echt achter dat argument stonden dan had de meerderheid ons amendement om de huidige regeling uit te breiden naar ganzensoorten aanvaard. Nu omhelst de uitbreiding nog méér soorten, denk maar aan de kievit.”

“De meerderheid heeft bewust ons amendement naast zich neergelegd. Hun dierenliefde is wel heel erg selectief,” besluit Lieten.