Bijna een jaar nadat het Vlaams parlement over de grenzen van meerderheid en oppositie heen 55 concrete actiepunten voorstelde in de strijd tegen de gewelddadige radicalisering, heeft de Vlaamse regering er amper 13 omgezet in daden. Met de uitvoering van de andere 42 blijft de Vlaamse regering dralen. 25 acties zijn ‘in uitvoering’, voorlopig zonder resultaat op het terrein. En voor 17 acties is er zelfs nog geen begin van uitvoering vast te stellen. Dat blijkt uit de antwoorden van de bevoegde ministers op vele parlementaire vragen en uit gesprekken met tal van mensen op het terrein.

‘De enige mogelijke conclusie is dat de Vlaamse regering de strijd tegen de radicalisering niet ernstig neemt’, concluderen Joris Vandenbroucke en Yasmine Kherbache. ‘Onze veiligheid moet op de eerste plaats staan. Inzake terrorismebestrijding en de aanpak van radicalisering is uitstel of amateurisme onverantwoord.’

De recente aanslagen in Brussel en Zaventem hebben op een dramatische manier duidelijk gemaakt dat de acties, die werden uitgewerkt in de nasleep van de aanslag op Charlie Hebdo, meer dan ooit nodig zijn. Meerderheid en oppositie zijn het eens over de aanpak. Ondertussen hebben we de aanslagen in Parijs gehad, de lockdown in Brussel en de dramatiche gebeurtenissen in Zaventem en Maalbeek. Heel de wereld zoemt in op onze wijken, maar de Vlaamse regering blijft ter plaatse trappelen. Het gebrek aan leiderschap bij de Vlaamse regering leidt tot een onaanvaardbaar bilan in de strijd tegen radicalisering. De meest pijnlijke én gevaarlijke illustratie daarvan is dat er niet eens sprake is van een consequente opvolging van teruggekeerde Syriëgangers.

Sp.a heeft vorig jaar met volle overtuiging  meegewerkt aan de resolutie ter bestrijding van de gewelddadige radicalisering. Vandaag moeten we vaststellen dat de Vlaamse regering, ondanks de hoge nood, in gebreke blijft. Nadat we in december een eerste stand van zaken maakten, reageerde minister Homans als volgt: “Het actieplan is in volle uitrol, de punten die nog niet zijn uitgevoerd – zoals de hulplijn of de imamopleiding – zullen ten laatste begin 2016 van de grond komen.”

Van die 46 punten die toen nog niet waren uitgevoerd maar volgens de minister in volle uitrol waren, zijn er inmiddels –op vijf maanden tijd – welgeteld 4 uitgevoerd.

 Sp.a roept de regering, en coördinerend minister Homans in het bijzonder, op om eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen en leiderschap te tonen in de strijd tegen de radicalisering. ‘Minister Homans zou de voortrekker moeten zijn, maar in de feiten doet ze niets meer dan secretaris spelen en verantwoordelijkheden afschuiven. Terreurbestrijding verdraagt geen versnipperde aanpak, uitstelgedrag of  improvisatie.  De Vlaming is bekommerd om zijn veiligheid en verwacht van deze Vlaamse regering en van minister Homans dat dit onderwerp met de grootst mogelijke urgentie, ernst en professionaliteit wordt behandeld.’

U vindt de volledige persnota in bijlage.