De nieuwe hinderpremie van 2000 euro die de Vlaamse regering vanaf 1 juli zal uitkeren aan kleine ondernemingen die hinder ondervinden aan openbare werken, laat alle handelaars die voor of op 1 juli zulke hinder ondervinden in de kou. Totaal oneerlijk, vindt Vlaams parlementslid Güler Turan (SP.A).

 

Het besluit van minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) over de automatische hinderpremie is de uitvoering van een decreet dat het Vlaams parlement vorig jaar unaniem heeft goedgekeurd. “We vinden het voor alle duidelijkheid dus een goede maatregel”, aldus Turan. “Alleen is het wel bijzonder wrang om vast te stellen dat alle handelaars die op de dag dat deze maatregel ingaat reeds hinder ondervinden, uit de boot vallen. Minister Muyters stelde zijn maatregel voor in Antwerpen, een stad die momenteel kreunt onder kolossale wegwerkzaamheden. Maar alle handelaars die daardoor getroffen worden, laat hij in de kou staan.” Om dit euvel op te lossen, dient Turan samen met collega’s Bart Van Malderen, Rob Beenders (beiden SP.A) en Wouter Van Biesen (Groen) een voorstel van resolutie in om de hinderpremie niet enkel toe te kennen aan ondernemingen die vanaf 1 juli, maar ook zij die óp die datum al hinder ondervinden. “We vragen niet om met de datum te schuiven”, verduidelijkt Turan. “We vragen alleen dat handelaars die bij het ingaan van de maatregel al getroffen zijn, óók geholpen worden. We kunnen die mensen toch niet in de steek laten? Dat deze regering niet naar de oppositie luistert en de gezinnen met de ene na de andere factuur opzadelt, dat wisten we al. Maar dat ze nu ook nog eens kleine ondernemingen in de steek laat, had ik niet verwacht.”