“Een preventieve aanpak was voor ons een belangrijk aandachtspunt. Die neemt immers de voedingsbodem voor radicalisering weg”, zegt Caroline Gennez. “Met deze resolutie roept het Vlaams Parlement, kamerbreed, de regering op om te zorgen voor een warme, inclusieve samenleving. In zo’n samenleving wordt discriminatie gebannen en de Islamitische geloofsgemeenschap ten volle erkend als bondgenoot. Zwaar investeren in de voornaamste Vlaamse bevoegdheden - onderwijs en burgerschap, werk- en welzijnstrajecten, gezins- en opvoedingsondersteuning - is de beste remedie tegen vervreemding en radicalisering.”

Om resultaat te boeken is verder een gestroomlijnde samenwerking nodig tussen het federale niveau, het Vlaamse niveau én de lokale overheden. Dat kan o.a. door een betere uitwisseling van gegevens en een efficiënte en gecoördineerde aanpak.

“De lokale overheden staan hierin centraal. Steden en gemeenten hebben de beste voelsprieten om het fenomeen van gewelddadige radicalisering snel en correct in kaart te brengen. Daarom zijn wij zeer tevreden dat onze vraag naar extra budget voor steden en gemeenten positief werd onthaald. Nu hebben zij de mogelijkheid om snel meer middelen aan te vragen om een sterke lokale aanpak uit te werken.”