Vaag, rechts, hard, inhoudsloos, asociaal,... sp.a-voorzitster Caroline Gennez komt adjectieven te kort om het regeerakkoord van Leterme I af te kraken. 'Een regering die er niet eens in slaagt om budgettair sluitende akkoorden te maken boezemt mij bitter weinig vertrouwen in.'

Volgens PS-voorzitter Elio Di Rupo ligt er een centrum-links regeerakkoord op tafel. U denkt daar anders over?

Caroline Gennez: "Ja. Het sociale project is totaal afwezig in dit regeerakkoord. Er is vooral aandacht voor de grote bedrijven. De notionele intrestaftrek blijft gewoon bestaan. Bedrijven krijgen opnieuw een cadeau van 2 miljard euro. Er wordt nog maar eens meer flexibiliteit gevraagd van werknemers, zonder dat daar ook maar iets tegenover staat. De lastenverlaging is in tegenstelling tot wat de regeringspartijen ons proberen wijs te maken niet op maat van de modale werkende mens. Als de vijf belastingschalen worden teruggebracht tot drie gaan veel mensen plots in een hogere schaal terechtkomen. Sorry, maar wat Di Rupo zegt, klopt niet. Ik zie alleen maar asociale maatregelen."


Alle partijen pronken nochtans met een verhoging van de koopkracht.

"De maatregelen om de koopkracht op te trekken, zijn veel te vaag. Bovendien is er geen enkele garantie dat ze ook financieel haalbaar zijn. Het is iets te gemakkelijk om beloftes te doen als je er nergens bij vermeldt welk prijskaartje eraan hangt. Er hangen wel tien vogels in de lucht, maar de mensen hebben in tegenstelling tot het spreekwoord geen énkele vogel in de hand."


Bij zusterpartij PS vinden ze jullie kritiek wat te gemakkelijk. 'Als mevrouw Gennez in de regering was gestapt, had ze kunnen ijveren voor meer sociale maatregelen', sneerde Laurette Onkelinx.

"Ik vind die redenering een beetje vreemd. Ik heb het al vaak gezegd, maar ik ga het nog eens herhalen: de sp.a heeft nooit een concrete uitnodiging gekregen. We hebben heel duidelijk zes sociale eisen naar voren geschoven. We waren bereid om constructief mee te werken als daaraan tegemoet werd gekomen. Maar dat kon niet. Onze eisen waren onbetaalbaar, klonk het. Ik stel alleen maar vast dat de beloftes van de regering-Leterme 13 miljard kosten, terwijl onze sociale maatregelen 4 miljard kosten."


Komt het nog goed met Leterme I?

"Een regering die er niet eens in slaagt om budgettair sluitende akkoorden te maken, boezemt mij bitter weinig vertrouwen in. Ze sleept zich maar voort: van Kerstmis tot Pasen, van Pasen tot de zomer. Dit is niet meer ernstig."