Uit een reportage van Terzake bleek een groot aantal daarvan niet te werken. Tine Soens vroeg aan minister-president Geert Bourgeois wat er fout liep.

UNICEF heeft heel wat ervaring in het plaatsen van dergelijke pompen en heeft daarvoor ook een eigen draaiboek vervaardigd. Uit het uitvoerig antwoord van de minister bleek dat UNICEF wel degelijk het eigen draaiboek geschonden heeft, door onder andere de GPS-locaties van de geplaatste pompen niet op te vragen. "Het is opmerkelijk dat een betrouwbare internationale organisatie als UNICEF het eigen draaiboek en standaarden niet heeft nageleefd", zegt Soens.

Ondertussen bezorgde de minister ook extra informatie over het project aan het parlement.
Het volledige verslag is hier na te lezen.