Minister Crevits geeft toe dat door de hervorming van de woonbonus veel Vlaamse studenten vanaf dit schooljaar hun studiebeurs driegen te verliezen. Toch weigert ze er iets aan te doen. Dat antwoordt ze op een schriftelijke vraag van Michèle Hostekint. ‘Door de nieuwe regels rond de woonbonus vallen gezinnen plots uit de boot, zelfs als ze geen eurocent meer verdienen dan vroeger’, zegt Hostekint. ‘Het is niet aanvaardbaar dat een puur administratieve aanpassing van de woonbonus leidt tot het verlies van een studiebeurs.’ Sp.a dringt er dan ook bij de Vlaamse regering op aan om die fout recht te zetten.

Vroeger was de woonbonus een federale belastingaftrek, wat betekent dat je een bepaald bedrag mocht aftrekken van je belastbaar inkomen waarop dan de belasting werd berekend. Die belastingaftrek verlaagde dus het belastbaar inkomen van het gezin. Sinds de recente staatshervorming is de woonbonus een Vlaamse belastingvermindering, wat betekent dat je belastbaar inkomen wordt bepaald, daarop de belasting wordt berekend en je vervolgens een korting krijgt op die belasting. Door die nieuwe berekeningswijze ligt het belastbaar inkomen van datzelfde gezin hoger dan vroeger, ook al verdien je geen eurocent meer.

Aangezien het recht op een studietoelage afhankelijk is van de hoogte van je belastbaar inkomen, en dat belastbaar inkomen door de nieuwe regels kunstmatig verhoogd is voor veel mensen, zijn er gezinnen die vanaf het volgende schooljaar geen recht meer zullen hebben op een studietoelage. Zelfs als er aan hun eigenlijke inkomsten niets is veranderd.

Op vraag van enkele gedupeerden ondervroeg Michèle Hostekint minister Crevits. Die erkent het probleem, maar zegt dat ze er niets aan wil veranderen. “Onwaarschijnlijk”, vindt Hostekint. “De overheid past de regels voor de woonbonus aan waardoor heel wat gezinnen hun recht op een studietoelage verliezen, maar weigert vervolgens ook de regels rond de studietoelagen aan te passen. Dit is nog maar eens een verdoken besparing op de kap van altijd weer dezelfde gezinnen.”

sp.a zal in het parlement een voorstel neerleggen om die onrechtvaardigheid recht te zetten.