Vlaanderen keurde vorige week het decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) goed. Daarmee wordt de Vlaamse zorgverzekering verder uitgebreid met een aantal tegemoetkomingen inzake ondersteuning van personen met een handicap, bejaardenhulp, etc. Brusselaars zullen zich ook in de toekomst op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij dit systeem. Hannelore Goeman is bezorgd dat de toegang voor Brusselaars bij Vlaamse zorginstellingen zwaar bemoeilijkt wordt.