Drie maanden geleden klonk het dat Vlaanderen door de staatshervorming 400 miljoen euro minder zou krijgen van de federale overheid, maar daar blijkt nu helemaal niets van aan te zijn. Een rekenfout, zegt de regering. “We besparen dus teveel”, zegt Joris Vandenbroucke.

“sp.a heeft er steeds op gehamerd dat de Vlaamse regering van de federale collega’s meer duidelijkheid zou eisen over de onverwachteen forse verlaging van de fiscale inkomsten, in plaats van die zomaar te ondergaan”, aldus ook Jan Bertels. “Toch zette de Vlaamse regering onmiddellijk het mes in sectoren als welzijn, onderwijs en natuur. Dringende investeringen, zoals bijkomende opvangplaatsen in de jeugdzorg zijn van tafel geveegd. Voor niets, zo blijkt nu.”

“De zogenaamde budgettaire orthodoxie van de Vlaamse regering is gebouwd op los zand en komt alle Vlamingen, die de factuur doorgeschoven krijgen, heel duur te staan”, besluit Joris Vandenbroucke.