Vandaag ondervroeg Vlaams sp.a-parlementslid Yamila Idrissi minister Muyters naar aanleiding van de financiële onzekerheid van Syntra Brussel

De Minister bevestigde dat Syntra Brussel kan blijven rekenen op de steun van Vlaanderen.

Begin november trok Syntra Brussel aan de alarmbel. Net nu Syntra Brussel een financieel gezond Nederlandstalig opleidingscentrum voorzelfstandigen en KMO’s heeft uitgebouwd en antwoorden biedt op de specifieke Brusselse en grootstedelijke uitdagingen kampt de organisatie met onduidelijkheid over haar financiële toekomst. “Wanneer de politici er zouden voor kiezen om de Brusselnorm te laten vallen dreigt voor Syntra Brussel het faillissement” stelt Idrissi.

Idrissi vroeg minister Muyters naar de engagementen van Vlaanderen ten opzichte van Syntra Brussel. De Minister bevestigde vandaag aan Idrissi dat de middelen voor Syntra gegarandeerd blijven tot 2015. De minister voegde er aan toe dat ook nadien zal worden gekeken naar manieren om Syntra Brussel financieel gezond te blijven houden

Idrissi is tevreden met dit duidelijk signaal vanuit Vlaanderen. Het kan volgens haar niet dat n et nu Syntra Brussel een financieel gezond Nederlandstalig opleidingscentrum heeft uitgebouwd ze moeten vrezen voor hun toekomst.

Brussel staat met haar jonge, vaak laaggeschoolde bevolking voor immense uitdagingen. Syntra Brussel wil zich net tot die jongeren in Brussel richten en hen handvaten aanreiken zodat ze kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt. “
Syntra biedt de vele Brusselse werkzoekenden en laaggeschoolden een kans op een betere toekomst en dat moet ook in de toekomst zo blijven”, besluit Idrissi.