Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dringt er bij Unesco op aan om het dossier over de erkenning van de sites van de Eerste Wereldoorlog alsnog te behandelen op de eerstkomende beslissingsraad van het Werelderfgoedcomité in Bahrein, die plaatsvindt tussen 24 juni en 4 juli. Dat zei hij in de bevoegde parlementscommissie in antwoord op een vraag van Tine Soens (sp.a). Het adviesorgaan Icomos besliste onlangs om een advies uit te stellen.

Het adviesorgaan Icomos van het Werelderfgoedcomité gaf begin 2018 een negatief advies over het Frans-Belgische dossier rond de erkenning van een reeks geselecteerde sites van de Eerste Wereldoorlog. Bij hun herziening besliste het orgaan om geen advies te geven en zijn beslissing uit te stellen. De erkenning van conflictgerelat eerde sites ligt namelijk gevoelig en Icomos wil dat er een debat aan vooraf gaat. Het orgaan was ook niet overtuigd van de universele waarde van de begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten.

Icomos heeft echter geen finaal zeggenschap bij de beslissing. Het Werelderfgoedcomité kan op de beslissingsraad alsnog overgaan tot erkenning, al zou dat een primeur zijn zonder positief advies.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook bevoegd is voor Erfgoed, zal een brief schrijven samen met de Waalse en Franse partners om het dossier alsnog te laten behandelen en niet te wachten op nader onderzoek van Icomos. Die brief wordt eerstdaags verstuurd. Er zal ook meer informatie verstrekt worden aan alle lidstaten van het Werelderfgoedcomité.

"We gaan door met de procedure", aldus minister Bourgeois. "Er moet geen uitgebreid onderzoek meer gebeuren. We hebben een dossier van meer dan duizend pagina's. Dat dossier is perfect onderbouwd. Het is een principieel debat: ja of neen." Icomos vreest dat een erkenning een precedent zal scheppen voor toekomstige erkenningsdossiers rond de bescherming van sites in recente conflictgebieden, maar Bourgeois verwijst naar een eerdere erkenning van Auschwitz en de ruïnes van Hiroshima, waar een soortgelijk debat aan voorafging. 

"De sites zijn belangrijk voor vredeseducatie en herinneringseducatie. De erkenning ervan tot Werelderfgoed 100 jaar na het einde van WOI zou symbolisch mooi zijn, maar we wachten de beslissing eind volgende maand af", zegt Tine Soens. 

Verscheen eerder bij Belga, lees het volledige verslag hier