De provincie Vlaams-Brabant keurde drie Europese Interreg-projecten goed waarbij Vlaanderen en Nederland meer gaan samenwerken op het vlak van innovatie en milieubescherming.

Zonnepanelen integreren in de omgeving

Vlamingen en Nederlanders hebben de voorbije jaren massaal zonnecellen (PV) geïnstalleerd. Deze zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, al worden ze niet door iedereen even aantrekkelijk gevonden.

Het project ‘PV op maat’ speelt daarop in en wil zonnepanelen efficiënter en meer op maat integreren in woningen en gebouwen. Zonnecelmaterialen met een dunne film bieden mogelijkheden op vlak van afmeting, vorm, kleur en elektrische eigenschappen om PV kostenefficiënt en esthetisch in bouwproducten te integreren. Er is hiernaar veel vraag van bouwondernemingen.
IMEC, KU Leuven en Vlaams-Brabantse bouwbedrijven spelen een belangrijke rol in ‘PV op maat’.

Het project krijgt een subsidie van 3.150.000 euro vanuit het Europese Interreg-programma.

 

Groene inrichting van bedrijven

Het project ‘2B Connect’ zet in op de ontwikkeling van groene infrastructuur door bedrijven te laten samenwerken aan meer biodiversiteit. De terreinen van zo’n 70 bedrijven krijgen een biodiverse inrichting. Dat wil zeggen dat er groene infrastructuur komt die zorgt voor minder geluidsoverlast, betere luchtzuivering en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

‘Heel wat bedrijven willen graag hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. Zij missen echter de nodige kennis en ondersteuning. ‘2B Connect speelt hier ten volle op in’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

In Vlaams-Brabant worden demonstratieprojecten uitgevoerd in Tienen (herinrichting natuurelementen op de Feed Food Health Campus) en in Aarschot (leggen van verbinding tussen het bedrijventerrein Nieuwland en park Elzenhof).  De Vlaams-Brabantse partners in dit project zijn de POM, de stad Aarschot en Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Het project krijgt een subsidie van 3.012.582,69 euro vanuit het Europese Interreg-programma.

 

Meer bijen  voor pittig fruit

De populatie van bijen gaat sterk achteruit. Vlaanderen en Nederland beleven een ‘bestuivingscrisis’ die grote ecologische en economische gevolgen heeft. De teelt van appels, peren en kersen is immers erg afhankelijk van bestuiving.

Het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, dat getrokken wordt door de regionaal landschappen Zuid-en Noord-Hageland, spoort fruittelers aan om op een natuurlijke manier aan tuinbeheer te doen waardoor er een omgeving gecreëerd wordt die bijen aantrekt.

Dit natuurlijk tuinbeheer, dat de nieuwste Vlaamse en Nederlandse kennis samenbrengt, zal de sterfte van de honingbij tegengaan. Het biedt daarnaast kansen voor plaagbestrijding met minder inzet van chemicaliën.

In Vlaams-Brabant focust dit project op het fruitgebied Zuid-Hageland  en op de fruitgaarden in Noord-Hageland. 

Het project krijgt een subsidie van 649.563,52 euro vanuit het Europese Interreg-programma.

Meer info: www.grensregio.eu