De Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) organiseert haar jaarlijkse trefdag op zaterdag 10 februari.   De provincie Antwerpen organiseert de ANKONA-ontmoetingsdag samen met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen.    Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor iedereen die een gezonde interesse heeft in natuur en landschap. Meer dan 380 deelnemers zullen present zijn. Het thema van de deze studiedag is ’25 jaar Europese natuur: think global, act local’.“Heel wat waardevolle natuur in Vlaanderen is dankzij Europese (financiële) steun en beleid in stand gehouden en/of tot ontwikkeling gekomen.   De provincie Antwerpen beseft dit maar al te goed …en de resultaten beginnen na 25 jaar Europese wetgeving (EU-habitatrichtlijn, LIFE+, …) duidelijk zichtbaar te worden zoals bv. de recente terugkeer van de wolf in Vlaanderen.” aldus Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu en tevens inleidende spreker van deze studiedag.

Niet toevallig staat hierover dan ook een lezing op het programma. Ook dankzij de vele inspanningen van de lokale besturen (gemeenten, provincies) en niet te vergeten de natuurverenigingen geraken de effecten op natuurontwikkeling beter bekend bij het brede publiek.  Tijdens de middag wordt een recente natuurdocumentaire van een Europees natuurpareltje uit de Kempen vertoond nl. ‘het Turnhouts Vennengebied’ (55 min).Een greep van interessante onderwerpen die op het programma staan en door specialisten uitvoerig worden toegelicht:-Hoe zat het met de wolf die vroeger in de Kempen voorkwam? En wat is zijn potentieel en zijn toekomst in Vlaanderen?-Landbouwschade door everzwijnen in Vlaanderen-Drone-ontwikkelingen in de natuursector: case van weidevogelbeheer en opsporen van ree-kalven-Wordt de slechtvalk (te) populair in de provincie Antwerpen?-Onderzoek van vleermuizen op kerkzolders en in (moderne) landbouwstallen (o.a. in de provincie Antwerpen-Duizendknoopbestrijding in Vlaanderen-Natuur in de gezondszorgHet volledig programma vind je op de ANKONA-website: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona/ankona-ontmoetingsdagen.htmlwww.ankona.be of http://nl-nl.facebook.com/ankona.provant