Vlaams parlementslid Tine Soens dient een voorstel van decreet in om een Vlaams wapenembargo tegen landen als Syrië en Saudi-Arabië mogelijk te maken. ‘Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Saudi-Arabië de mensenrechten schendt’, zegt Soens. ‘Het Europees parlement riep de lidstaten eind vorige maand nog op om een embargo in te voeren. De Vlaamse meerderheidspartijen steunden die oproep. Ik nodig hen uit om nu mijn voorstel te steunen en de daad zo bij het woord te voeren. Het is ontoelaatbaar dat we anno 2016 de mogelijkheid laten bestaan om Vlaamse wapens te leveren aan onstabiele regio’s.’

Op 25 februari 2016 keurde het Europees Parlement een resolutie goed waarin het de lidstaten expliciet opriep om alle wapenhandel met Saudi-Arabië stop te zetten. Aanleiding hiervoor zijn de duidelijke aanwijzingen dat Saoedi-Arabië zich schuldig maakt aan schendingen van het internationaal humanitair recht in Jemen.

“Als het ons menens is met de mensenrechten en de strijd tegen gewapende conflicten, voeren we voortaan geen wapens meer uit naar broeihaarden van geweld zoals het Midden-Oosten er vandaag een is”, zegt Tine Soens. “Ik ben dan ook blij dat de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD die oproep van het Europees parlement mee hebben goedgekeurd. Alleen doen ze in Vlaanderen iets helemaal anders dan waar ze internationaal toe oproepen.”

Minister-president Bourgeois, die bevoegd is voor de wapenhandel, zette het on-holdbeleid van de vorige regering ten aanzien van onveilige landen zelfs stop. Hij verschuilt zich achter het nepargument dat het decreet zo’n tijdelijk embargo niet toelaat. Nog los van het feit dat juristen dat betwisten, toont het zijn onwil om de Vlaamse industrie klaar en duidelijk te zeggen dat er naar bepaalde landen geen wapens kunnen worden uitgevoerd.

“Het is spijtig dat de minister-president zich hierachter verschuilt, maar ik heb een uitweg: door het decreet aan te passen, kunnen we ervoor zorgen dat een tijdelijk embargo juridisch niet meer ter discussie staat. Dan kan de regering de wapenuitvoer naar onveilige landen opschorten. Vandaag stemt het parlement over een resolutie waarin de meerderheidspartijen de vraag stellen om die juridische mogelijkheid te voorzien in het decreet. Diezelfde partijen hebben de Europese oproep mee gestemd. Wel, laten we meteen het decreet aanpassen in plaats van een vrijblijvende resolutie te stemmen.”

Soens onderstreept dat Vlaanderen een voorbeeldrol moet spelen op het internationale toneel. “Onze regeringen hebben de strijd aangebonden met het terrorisme, en terecht. Maar dan moet je ook consequent zijn en de handel in wapentuig naar landen die het terrorisme financieren en ondersteunen stop zetten. In november 2014 nog heeft minister-president Bourgeois een vergunning toegekend voor de levering van militair materiaal aan Saudi-Arabië. Laten we daar voorgoed komaf mee maken en dit voorstel van decreet zo snel mogelijk goedkeuren.”