“Dagelijks, vandaag nog opnieuw, horen we noodkreten voor investeringen in zorg, jeugdzorg, onderwijs en milieu. Bourgeois blijft doof voor deze roep vanuit de verschillende sectoren”  zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a). 

“Hij geeft zonder morren, zonder enig weerwerk middelen waar Vlaanderen recht op heeft weg aan het federale niveau. Deze Vlaamse regering legt hierdoor onnodig facturen bij de modale Vlaming, deze Vlaamse regering onderinvesteert hierdoor.”

Zo blijven er tot 2017 100 miljoen per jaar van Vlaamse middelen uit de personenbelasting federaal staan waardoor er in Vlaanderen onterecht 100 miljoen extra moet worden bespaard binnen welzijn, waaronder 38 miljoen op ouderenzorg. Cijfers die in schril contrast staan met de herhaalde beloftes van minister Vandeurzen omtrent investeringen in woon- en zorgcentra of in jeugdzorg. De opgespaarde 300 miljoen wordt dan wel bruikbaar in 2018, maar deze noden zijn er vandaag.

“Het strafste is nog dat Vlaanderen dit gewoon ondergaat.” stelt Bertels: “er worden geen acties ondernomen naar het federale niveau toe, in tegenstelling tot bv. de liberale minister van begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (die dan ook bijkomend geld, 65 miljoen euro, verkregen heeft).  Waarom reageert Vlaanderen niet? De maatschappelijke prijs van het uitblijven van hun reactie is nochtans groot: mensen worden nu in armoede geduwd, zorgbehoeftige ouderen wordt nu goede zorg ontzegd. Waarom straft de Vlaamse regering de Vlaming door facturen op te leggen die vermijdbaar zijn indien ze – zoals vroeger – een correcte overdracht van middelen van federaal naar Vlaanderen te vragen?”