Vlaams parlementslid Jan Bertels: “Het Rekenhof wees maanden geleden reeds op de problemen. In plaats van kort op de bal te spelen en werk te maken van oplossingen, liet deze Vlaams Regering de situatie betijen.” De cruciale vraag blijft of  ze de factuur opnieuw doorschuift naar de gezinnen en zelfstandigen. Iets wat voor Jan Bertels onbegrijpbaar zou zijn: “563 miljoen euro is het bedrag dat Vlaanderen jaarlijks in haar secundair onderwijs investeert. Wat morrelen aan de marges biedt geen oplossing. De gezinnen, studenten en ouderen deden reeds hun duit in het zakje. We hebben nood aan een structurele oplossing. Een structureel begrotingspad waarbij we de inspanningen spreiden en de schulden geleidelijk afbouwen. Hiermee ontzien we de gezinnen en kleine zelfstandigen, stimuleren we de economische groei en schikken we ons volledig naar de Europese regels.”