Op 16 december 2014 vroeg de sp.a fractie minister Turtelboom om duidelijkheid over het begrotingsresultaat. Minister Turtelboom wou hier niet op antwoorden. Het was echter toen al duidelijk: de begroting voor 2014 heeft een tekort van 563 miljoen euro. 

Vlaams parlementslid Jan Bertels: “Het Rekenhof wees maanden geleden reeds op de problemen. In plaats van kort op de bal te spelen en werk te maken van oplossingen, koos deze Vlaams Regering voor te laten betijen.”

 

De cruciale vraag blijft of de Vlaamse Regering wederom zal kiezen voor de gemakkelijkheidsoplossing en de facturen opnieuw zal door schuiven naar de gezinnen en zelfstandigen. Iets wat voor Jan Bertels onbegrijpbaar zou zijn: “563 miljoen euro is het bedrag dat Vlaanderen jaarlijks in haar secundair onderwijs investeert. Wat morrelen aan de marges biedt geen oplossing. De gezinnen, studenten en ouderen hebben reeds hun duit in het zakje gedaan.” “We hebben nood aan een structurele oplossing. Een structureel begrotingspad waarbij we de inspanningen spreiden en de schulden geleidelijk afbouwen. Hiermee ontzien we de gezinnen en kleine zelfstandigen, stimuleren we de economische groei en schikken we ons volledig naar de Europese regels.”