Op Kleine-Brogel liggen 10 tot 20 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. sp.a wil van die kernwapens af en koppelt de vervangers voor de huidige F-16's van de luchtmacht aan dit dossier. "Die kernwapens moeten vervoerd worden. Zo is er snel een excuus gevonden om de bestaande gevechtsvliegtuigen te vervangen en 4 miljard euro uit te geven aan nieuwe vliegtuigen", zei vicepremier Johan Vande Lanotte afgelopen zaterdag nog tijdens ons congres. “Maar geen 4 miljard voor nieuwe vliegtuigen voor ons, we hebben heus wel andere dingen te doen.”

“Met gevechtsvliegtuigen bouw je geen sociale welvaart voor de mensen”, treedt sp.a-kamerlid en defensiespecialist Dirk Van der Maelen Johan Vande Lanotte bij. “Iedereen vraagt inspanningen en we willen de loonlasten verlagen. Die 4 tot 6 miljard euro kunnen we dus zinvoller gebruiken: jobs creëren, pensioenen betaalbaar houden, onze gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen, armoede terugdringen. Om maar een voorbeeld te geven: met de prijs van één zo’n vliegtuig (150 miljoen euro) kunnen we 1.500 nieuwe sociale woningen bouwen of 4.500 personen met een handicap helpen. Dat en niet de aankoop van gevechtsvliegtuigen zijn de prioriteiten voor sp.a in een volgende regering.”

Dirk Van der Maelen zet zijn argumenten op een rijtje: “4 à 6 miljard investeren in toestellen die we in hoofdzaak gaan gebruiken voor buitenlandse operaties - waar we op zich al vragen bij hebben - is weinig zinvol. Ten tweede is het niet verstandig om zulke beslissingen te nemen vooraleer het strategische langetermijnplan voor het Belgische leger er is. Voor sp.a moet dit strategische plan er komen in samenspraak met de andere EU-lidstaten. Door samen te werken met andere landen vermijden we overlappingen en lacunes. Alleen op die manier kan het Belgische leger zich specialiseren en écht een meerwaarde betekenen.”

“Tot slot zijn de opvolgers van de F16’s waarin defensie wil investeren - de Joint Strike Fighters of F-35 - de allerduurste vliegtuigen die er bestaan. Het overstijgt een klein land met een klein defensiebudget. We moeten niet willen concurreren met landen met grotere defensiebudgetten. Er zal heus geen tekort aan gevechtscapaciteit zijn in Europa. We zouden beter inzetten op lacunes binnen de Europese defensie en bijvoorbeeld investeren in luchttransport.”