Vandaag werd de vlindertegel tegen zinloos geweld geplaatst op de Markt ter nagedachtenis van Mikey Peeters. Met de vlindertegel geven we aan dat geweld geen plaats heeft in Brugge, niet in het uitgaansleven, niet in het voetbal, niet in het verkeer, nergens.

In de ochtend van 30 mei 2014 werk Mikey Peeters het slachtoffer van zinloos geweld met dodelijke afloop. Deze gebeurtenis heeft de hele Brugse gemeenschap met verstomming geslagen: dit was toch niet iets wat we in Brugge verwachtten. Veel Brugse jongeren voelden zich verbonden met Mikey, want ook zij proeven regelmatig van het Brugse uitgaansleven hier in de buurt. Moesten zij nu schrik hebben in toekomst? Ook ouders met kinderen in de uitgaansleeftijd waren ongerust: kan ik mijn kind nog met een gerust haar laten uitgaan in Brugge?

Solidariteit  

De solidariteit die op gang kwam, met de witte mars door de Brugse straten als hoogtepunt, zal ongetwijfeld een hart onder de riem geweest zijn voor al wie betrokken was bij dit drama. In de eerste plaats de familie maar ook de vele vrienden. Beleidsmensen, politiemensen en betrokken uit allerlei diensten en organisaties zochten naar antwoorden op deze vragen. Maar het zou ongepast zijn om te zeggen dat we hét antwoord om er voor te zorgen dat zoiets nooit meer zou gebeuren gevonden hebben. Dat antwoord bestaat niet: een dergelijke daad van zinloos geweld is bijzonder moeilijk te voorkomen. Maar dat is geen reden om ons als stadsbestuur en stad machteloos op te stellen.

Een positief uitgaansklimaat: een gedeelde verantwoordelijkheid

Bij iedereen is er een besef gegroeid dat het behoeden van een veilig en Brugge op mensenmaat een werk is van alledag en de inzet vraagt van iedereen. De Stad maakt samen met de politie én de uitbaters van cafés werk van een positief uitgaansklimaat. We gaan in overleg met de uitbaters, we ondersteunen hen bij de moeilijkheden die vaak met het nachtelijke uitgaansleven gepaard gaan. Maar we wijzen waar nodig ook op verantwoordelijkheden: goede cafébazen kunnen het verschil maken met een verstandig schenkgedrag, goede deurcontrole en het mee proper houden van de uitgaansbuurt .

De politie heeft specifieke aandacht voor geweldpleging in de uitgaanscontext. Er zijn afspraken met het parket om veelplegers van geweldsmisdrijven zwaar te straffen, al moeten we ook vaststellen dat we daar niet alle sleutels van in handen hebben. De weekendpatrouilles van de lokale politie zijn zichtbaar aanwezig en willen vooral preventief ontradend werken op wie zich onverstandig gedraagt in het uitgaansleven. Wie door overdreven drankgebruik zorgt voor overlast wordt preventief opgepakt en zal daar via een combitaks snel de rekening van krijgen.

Er werd en wordt ook geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor meer veiligheid in het stadscentrum. De verdere uitbreiding van het cameranetwerk, waarbij we ook de 2 belangrijkste winkelassen en het zand uitgebreid willen monitoren, is daar een voorbeeld van. Maar het stadsbestuur en de politie kunnen natuurlijk niet alleen zorgen voor een positief uitgaansklimaat. Daarvoor rekenen we ook op de uitgaanders en cafébazen zelf. Daarom moet deze daad van zinloos geweld ons ook oproepen om te blijven investeren in een uitgaanssfeer van verbondenheid, aan zorgen dragen voor elkaar. Zorg dragen voor de schoolmakkers, de kameraden uit de jeugdbeweging en de vrienden waarmee je een stapje zet. Zorg dragen ook voor een goed uitgaansklimaat, waar plezier en uitgelatenheid thuis horen, maar geweld -in welke vorm ook- totaal niet.