Van 13 tot 16 juli 2015 vindt in Addis Abeba in Ethiopië de derde Internationale Conferentie over Financing for Development plaats. Op de VN-top moet een akkoord gevonden worden over de financiering van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Fatma Pehlivan, sp.a-Kamerlid en lid van de commissie Ontwikkelingssamenwerking, pleit voor politieke moed om te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen.

In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba loopt momenteel een belangrijke VN-top waar de basis moet worden gelegd voor cruciale afspraken rond de opvolgers van de millenniumdoelstellingen en de klimaatconferentie in Parijs. Als we de volgende vijftien jaar honger en armoede willen aanpakken binnen de ecologische grenzen van deze planeet, moeten we dringend zoeken naar middelen om dit te betalen.

Om de nieuwe millenniumdoelstelling voor 2030 te halen, moet nog 2.500 miljard euro per jaar gevonden worden. Dat is aanzienlijk meer dan de nu vooropgestelde norm van 0,7 procent van het bnp aan ontwikkelingshulp, die al 45 jaar niet gehaald wordt.

Daarom is het cruciaal dat er werk wordt gemaakt van een wereldwijde fiscale hervorming die paal en perk stelt aan het fiscale opbod tussen landen en bedrijven. Zo sijpelt er jaarlijks zowat 100 miljard dollar weg uit ontwikkelingslanden doordat multinationals hun winsten via belasting­paradijzen wegsluizen.

Daarnaast kunnen de onderhandelingen over financiering voor ontwikkeling niet los gezien worden van de bespreking van het luik over de "means of implementation" in de Post-2015 onderhandelingen. Er moet nagedacht worden over de band tussen armoedebestrijding, de strijd tegen ongelijkheid en duurzame ontwikkeling. Het is tevens belangrijk om een coherent geheel op te bouwen richting een degelijk beleidskader voor duurzame ontwikkeling en het gepast kader voor de financiële en niet-financiële middelen om de doelstellingen uit beleidskader te realiseren.