“Wereldwijd wordt 35.000 ton eetbaar voedsel weggegooid, terwijl hoe langer hoe meer mensen beroep doen op voedselhulp. Voedselverspilling verder laten aanslepen is asociaal”, zegt minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten, die het project op de Grasmarkt een duwtje in de rug kwam geven.

“Perfect eetbaar voedsel weggooien is een schande. Zeker als je weet dat velen, ook in ons land, onvoldoende gezond voedsel eten. Door voedseloverschotten een nieuwe bestemming te geven, gooien we minder voedsel weg, zorgen we dat het terecht komt bij wie het nodig heeft én bieden we kansen voor sociaal ondernemerschap.”

“Door overschotten een nieuwe bestemming te geven, creëren we niet alleen gezondere voedselpakketten maar scheppen we ook kansen voor kwetsbare mensen. Het aanbod aan voedseloverschotten is zo groot, dat ook sociale kruideniers en sociale restaurants er mee aan de slag kunnen. Heel veel mensen zijn bereid om zich hiervoor in te zetten. Ik wil dit stimuleren en initiatieven rond voedselverspilling en sociale economie aanmoedigen.”

Zo maakt de Vlaamse regering alvast 465.000 euro vrij om in Limburg een distributieplatform op te zetten dat voedseloverschotten een nieuwe en sociale bestemming moet geven. Rimo Limburg is de coördinator van het distributieplatform. Binnen dat distributieplatform wordt ook een bedrijvenplatform van voedingsbedrijven opgericht dat twee keer per jaar zal samenkomen om het project op te volgen. Om een ander vlot te laten verlopen, komt er ook een callcenter waar bijvoorbeeld ook cateraars terecht kunnen die vaak met grote overschotten zitten. Ingrid Lieten: “Vele producten vragen een snelle ophaling en verdeling. Daarom wordt ook een callcenter uitgebouwd waar heel snel en gericht doorverwezen kan worden naar mogelijke gebruikers en verwerkers in de buurt.”