Het OCMW van Glabbeek kan jaarlijks over een hoeveelheid voedselmiddelen beschikken via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. (FEAD) De hoeveelheid die kan geleverd worden is afhankelijk van het totaalpakket dat kan verdeeld worden over heel Vlaanderen, zegt OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).

Het betreft verschillende voedingswaren zoals deegwaren, vanillepudding, aardappelvlokken, groenten in blik, rundsstoofvlees in blik, fruit in blik, aardbeienconfituur,...

Het ontvangen van een voedselpakket is geen algemeen recht maar afhankelijk van uw specifieke situatie. Aan de hand van een gesprek met een maatschappelijk assistente van de Sociale Dienst wordt uw sociale en financiële situatie beoordeeld. Hierna wordt besloten of u in aanmerking komt voor de gratis voedselbedeling.

OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) : In 2015 heeft het OCMW van Glabbeek 2 verdeelrondes gehouden. De eerste bestond uit melk, linzen, kip in saus, confituur, smeerkaas en ontbijtgranen. Wij bereikten 29 gezinnen bestaande uit 46 volwassenen en 34 kinderen. De tweede bedeling bestond uit puree en pudding. Nu waren er 25 begunstigde gezinnen bestaande uit 40 volwassenen en 41 kinderen. Door vertraging van levering werden heel wat producten, besteld voor 2015, niet in dit jaar geleverd maar in 2016.

Het OCMW heeft voor 2015 ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Bezorgd om Mensen te Tienen (BOM), deze organisatie verbindt er zich eveneens toe om levensmiddelen te verdelen aan onze doelgroep.