Grote groepen mensen leven elke dag in armoede. Heel wat mensen moeten dan ook beroep doen op aanvullende steun en bijkomende materiële hulp. Voedselhulp is een essentieel onderdeel van die steun. Curieus Bredene, Samen Sterker & OCMW Bredene lanceren het project “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten voor kansarme gezinnen”. 

Het sociaal project zamelt voedseloverschotten in en stelt ze ter beschikking van kwetsbare gezinnen. "Een prachtig initatief", aldus Michèle Hostekint, voorzitter van Curieus West-Vlaanderen.

"Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 1 op 10 Vlamingen onder de armoedegrens leeft. Mensen die met een leefloon moeten toekomen hebben het erg moeilijk. Het leefloon bedraagt 70% van wat beschouwd wordt als de nationale drempel voor risico op armoede. Heel wat mensen doen dan ook een beroep op aanvullende steun en bijkomende materiële hulp."

"Er is dus heel veel armoede en voedseltekort, maar daarnaast zijn er grote hoeveelheden voedseloverschotten. Een project als 'Sociaal aan de slag met voedseloverschotten voor kansarme gezinnen',ondersteunt de meest kwetsbaren in de maatschappij en gaat op een creatieve wijze aan de slag met al het voedsel dat elke dag vaak zonder reden weggegooid wordt."