Deze week heeft Els Robeyns met de commissie Landbouw een resolutie laten goedkeuren die de Vlaamse regering vraagt om in kaart te brengen hoeveel voedsel verspild wordt in elke schakel van de voedselketen om zo tot een doortastende aanpak te komen. Daarnaast komt er een gedragscode om unfaire handelspraktijken die tot verlies of verspilling leiden aan banden te leggen. Ook moet voedsel dat vandaag wordt weggegooid vanwege het uitzicht makkelijker verhandeld kunnen worden.