Enthousiaste vrijwilligers van de vogelringgroep, verbonden aan het Koninklijke Belgisch instituut voor natuurwetenschappen, starten samen met de stad een project om de populatie van de steenuil, de bosuil en de torenvalk in Lommel een boost te geven. "Die 3 soorten kenden de afgelopen jaren een terugval. Enerzijds door verstedelijking, maar ook door een gebrek aan geschikte broedplaatsen," zegt Andy Van Endert van de vogelringgroep. "Door nieuwe nestkasten te maken en zo meer broedgelegenheden te creëren, hopen we om de populatie terug op een normaal niveau te krijgen."

"Wij waren meteen enthousiast over het voorstel," zegt schepen van milieu en klimaat Kris Verduyckt. "Voor de kleinere vogelsoorten hebben we al een gelijkaardige samenwerking met vogelvereniging  De Goudvink. Zij hangen en monitoren zo'n 200 nestkastjes in de Sahara en Blekerheide. Dit project van de vogelringgroep is een mooie aanvulling die zich richt op de grotere vogelsoorten."

De stad voorziet een budget van 1.900 euro. Daarvan kunnen 20 nestkasten voor de steenkuil, 10 voor de bosuil en 10 voor de torenvalk gemaakt worden. "Die worden in de loop van 2018 gehangen op verschillende locaties in Lommel", zegt Andy Van Endert. "De 3 soorten gedijen elk in andere biotopen. We verdelen de kasten over bossen, open ruimtes en weides."