“Ik vind dit toch wel een eigenaardige bocht van VOKA”, opent Vanlerberghe. “Toen amper twee jaar terug het nieuwe RESOC-streekpact werd voorgesteld, was iedereen het er over eens dat de economische ontwikkeling in de Westhoek best gebeurde rond de vier steden (Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne). Volgens mij staat die strategie nog altijd als een huis. Het is ook de beste garantie op een geconcentreerde ontwikkeling, waarbij de open ruimte – toch één van de absolute troeven van de Westhoek – maximaal gevrijwaard blijft. Als VOKA er nu voor gaat ijveren om langs de lijninfrasctructuur  tussen Kortrijk en Poperinge één grote industriezone te ontwikkelen, dan smijten we echt wel het kind weg met het badwater. Rij maar eens van Kortrijk naar Waregem. Dan zie je wat een langgerekt lint aan bedrijventerreinen doet met het landschap. Inderdaad, volledig om zeep helpen.”

“VOKA vindt blijkbaar ook nog altijd dat het een groot gevaar is dat de regio beschouwd wordt als een tweede Bokrijk waar alleen nog de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Een mens zou er stilaan moedeloos van worden. De toeristische sector heeft het de voorbije jaren inderdaad schitterend gedaan. Is dat een probleem dan? Is het echt zo dat de ontwikkeling van de toeristische sector andere sectoren zou geremd hebben in hun groei? Ik dacht van niet. Waarom VOKA deze niet bestaande tegenstelling blijft cultiveren is me dan ook een absoluut raadsel”, gaat Vanlerberghe erder. “En bovendien, hun vergelijking is ook contraproductief. Iedere keer dat ze staan te roepen dat we hier Bokrijk niet zijn, bevestig je wel iemand in zijn idee dat het toch wel een beetje het geval zal zijn.”

“Voka zou zich beter laten leiden door het adagium ‘show, don’t tell!’. We hebben in de regio heel wat bedrijven waar we ontzettend fier mogen op zijn. Met die verhalen moet de Westhoek Vlaanderen veroveren. Maar toch niet met een klaagzang over een provinciaal domein in Limburg? Of met een niet-bestaande tegenstelling tussen toerisme en industrie? Hun voorstel om te werken aan regional branding vind ik ok. We hebben inderdaad een heel mooie regio waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken. We mogen dit zeker van daken schreeuwen. ”

“Ik wil overigens ook niet gezegd hebben dat er in de Westhoek geen bijkomende ruimte moet gevonden worden voor bedrijvigheid”, besluit Vanlerberghe. “De bedrijventerreinen rond Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne hebben inderdaad nood aan een gefaseerde uitbreiding. Ik onderschrijf ook ten volle dat idee van een ijzeren voorraad van minimaal 25 hectare, zodat ondernemers die willen investeren, niet telkens opnieuw enkele jaren moeten wachten tot er ergens een nieuw bedrijventerrein klaar is. Dit is de kern van het Westhoek-city plan. Een plan waar zoals reeds gezegd VOKA destijds mee de pen voor hield. Tijd dus voor een goed gesprek met VOKA, zodat we alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Want op dat punt ben ik het wel volledig eens met de werkgeversorganisatie. Als we echt vooruit willen met de Westhoek, dan hebben echt nood aan eendracht binnen de regio!”

Info

Jurgen Vanlerberghe · Voorzitter sp.a West-Vlaanderen · tel 0475 61 13 88