Medewerkers uit de zorg- en natuursector, wetenschappers, beleidsmedewerkers en vrijwilligers krijgen inspirerende voorbeelden voorgeschoteld en onderzoeken verschillende mogelijkheden om groentherapie in praktijk om te zetten.
Tijdensde sessies licht gedeputeerde van Leefmilieu Rik Röttger de rol van deprovincie toe: “Heel wat provinciale diensten ondersteunen burgers,  gemeenten en bedrijven bij het inzetten van meer groen in hun omgeving. Tijdens  deze inspiratiedagen staat het bijzondere belang van groen en gezondheid in de zorgsector centraal.” Meer en meer zorgverleners zijn zich bewust van de voordelen en gunstige invloed vaneen groene omgeving op de mentale en lichamelijke gezondheid van mensen. Dat wordt ook beaamd door dr. Hans Keune van de UA.   Hij laat de wetenschap aan het  woord en kadert de verschillende onderzoeken. Natuurpunt CVN en Natuur- en Landschapszorg inspireren de aanwezigen met concrete voorbeelden van groene zorgomgevingen. Joke Flour van Natuurpunt merkt op: “Het is erg mooi om te zien hoe bewoners van een woon- en zorgcentrum,  de buurt, leerlingen, … intergenerationeel samenwerken in een ecologische(zorg)tuin. Als je zowel bij het ontwerp als bij de latere inrichting en het  onderhoud van een zorgtuin inzet op educatie en participatie én meer biodiversiteit, dan creëer je zowel voor mens als natuur een bijzonder  waardevolle plek.”

Ook Jef, één van de bewoners van woon- en zorgcentrum De Wending in Turnhout, vindt de tuin belangrijk: “Als ik aan het werk ben in de tuin, dan spreken de mensen me altijd aan. Daar heb ik zo’n deugd van.”

Eerste sessie voltreffer
De eerste inspiratiedag in het woon- en zorgcentrum Alfons Smet Residenties in Dessel op 18 april trok alvast een dertigtal geïnteresseerden.