En het gaat verder dan dat: de nieuwe EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) heeft de ambitie om te fungeren als contactpunt voor alle vragen en info rond het gebruik van de fiets in Gent en wil ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleert. ‘De Fietsambassade Gent’ wil dat doen op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie. ‘De Stad stelt daarbij het behoud van tewerkstelling voor alle betrokken werknemers in reguliere en sociale economie voorop’, aldus schepen en OCMW-voorzitter Rudy Coddens, die samen met schepen Watteeuw een actieve rol opnam in de totstandkoming van ‘De Fietsambassade Gent’.