“Zuurstof in onze economie pompen blijft vandaag meer dan ooit belangrijk, maar mensen aanzetten om risico’s te nemen is geen goed idee”, zegt Karin Temmerman, fractieleider voor sp.a in het federaal parlement. "Een volkslening is dat wel."

“We hebben gezorgd voor een verschuiving van lasten op arbeid naar winsten uit vermogen, naar een meer rechtvaardige fiscaliteit. Dit terugdraaien is geen optie. Een systeem waarbij de overheid een investering verzekert in sociaal-economische projecten, met een gewaarborgd rendement, zoals de volkslening, is een veilige en zekere manier om ons spaargeld te activeren.”

“De kmo’s in ons land hebben vandaag zuurstof nodig, daar is iedereen het vandaag over eens. Door de lasten op arbeid te verlagen, bijvoorbeeld voor de eerste drie werknemers, hebben we een eerste stap gezet om die zuurstof te geven. Tegelijk hebben we de lasten op winsten uit vermogen verhoogd om dit te financieren en om zo een rechtvaardige fiscaliteit te ontwikkelen. Dit was een eerste stap, en we gaan hier nog verder in”, zegt Karin Temmerman. “Het voorstel om mensen aan te zetten om te beleggen is dus geen goed idee. Beleggen betekent risico’s nemen, dit doen met financiële stimuli van de overheid is niet betaalbaar in tijden van crisis, dit plan is dus de verkeerde weg om zuurstof in de economie te pompen.”

“Het is geen goed idee om mensen aan te zetten om risico’s te nemen met hun spaargeld. In onzekere tijden mensen aanzetten om te gokken met hun spaargeld zonder enige verzekering is een verkeerd signaal. Als overheid moeten we integendeel zelf investeringen aanbieden via bijvoorbeeld een systeem van volksleningen, met een gewaarborgd rendement, om grote sociaal-economische projecten te financieren.”