VORK, het nieuwe volksrestaurant in Kortrijk dat in april 2018 de deuren opent, is door Vlaanderen geselecteerd als stedelijk project ter bestrijding van armoede. De Vlaamse regering beloont Kortrijk met een subsidie van 725.000 euro. Kortrijk is daarmee één van de vijf centrumsteden in Vlaanderen die samen in totaal 2.900.000 euro subsidie ontvangen uit de projectoproep ‘Investeringen in sociale infrastructuur’.

Momenteel is de verbouwing van het pand Gheysen in Kortrijk volop bezig. In april 2018 opent VORK, het volksrestaurant, kort daarop is er achtereenvolgens de opening van een voorschoolse kinderopvang, met 53 plaatsen, en de kantoren van het nieuwe zorgbedrijf Zorg Kortrijk met een zogenaamd Zorgpunt waar het publiek terecht kan voor de diverse diensten.

Unieke combinatie

Philippe De Coene, voorzitter OCMW: ‘De selectie van het project betekent een erkenning en waardering van de Vlaamse minister voor Stedenbeleid en Armoedebestrijding en van de Vlaamse regering voor deze gedurfde investering. Het OCMW Kortrijk diende ‘VORK’ (restaurant-beroepsopleiding-kinderen-zorg) als project in omdat we overtuigd zijn dat het combineren van deze verschillende sociale diensten op één site een goeie manier is om armoede te bestrijden. VORK wordt een echte ontmoetingsplaats waar we diverse middelen om armoede te bestrijden combineren: opleiding en begeleiding naar werk in de horeca, lekker en betaalbaar eten voor mensen die anders niet op restaurant kunnen, toegankelijke kinderopvang én een zorgloket. Tegelijkertijd investeert de Kortrijk daarmee in een verloederd pand op een cruciale plek in de binnenstad.’

De Vlaamse subsidie-oproep ‘Investeringen in sociale Infrastructuur’ kadert in de uitvoering van de Beleidsnota’s Binnenlands Bestuur en Armoedebestrijding 2014-2019 van Vlaams minister Homans. Die wil steden ondersteunen in de aanpak van belangrijke maatschappelijke problematieken zoals armoedebestrijding en het verminderen van sociale achterstelling. De 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden een project indienen.

Naast Kortrijk werden nog projecten uit Brugge, Aalst, Antwerpen en Leuven geselecteerd.

Philippe De Coene ,schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding en Consumenten - 0477 45 32 32