Ruimtelijk uitvoeringsplan‘De Torens’

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Torens’ wil het stadsbestuur de Bonewijk vernieuwen en het landschap aan de Orleanstoren versterken. De omgeving van de Orleanstoren kan een belangrijke sociale en groene rol spelen voor de stad. Enerzijds kan het gebied uitgroeien tot een volwaardige ontmoetingsplek met Orleanstoren als uitkijktoren over de stad. Anderzijds kunnen de landbouwgronden en bossen in de onmiddellijke omgeving opengesteld worden als ‘gemene gronden’.

Volkstuinen

Volkstuintjes moeten Aarschottenaren de kans geven om een moes- of siertuin te onderhouden wanneer ze aan de eigen woning geen tuin kunnen aanleggen. Een gemeenschapstuin voor en door buurtbewoners kan plaats bieden voor ontmoeting, natuur en recreatie. Een mooi voorbeeld is de pluk- of snoephaag, waar liefhebbers kunnen genieten van zwarte bes, kruisbes, zwarte moerbei en vlier.

De stad heeft ook de eerste grondbewerkingen voor de volkstuintjes reeds uitgevoerd. De gronden werden ingezaaid met groenbemesters, de eerste scheidingshagen werden ingezet en er werd een pluk- of snoephaag aangeplant. Verdere ingrepen gebeuren in het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017. De volkstuinpercelen moeten klaar zijn in maart 2017.

Interesse?

Zo’n 20-tal geïnteresseerde inwoners hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan het project. Heb jij ook interesse in een stukje tuin nabij de stad? Neem contact op met de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot via 016 55 03 86 of milieudienst@aarschot.be of kom langs op het stadhuis (Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot). Kom vrijblijvend een kijkje nemen tijdens de infoavond op woensdag 5 oktober 2016 om 19.30 uur in de oude raadzaal van het stadhuis (Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot). Tijdens de infoavond zal Tuinhier vzw de verdere procedure kort toelichten en kan je nog steeds inschrijven voor een volkstuinperceel.

Tuinhier vzw organiseert het amateur-tuinieren in Vlaanderen en ondersteunt de stad en haar inwoners bij de realisatie van het landschapsproject ‘Orleanstoren’.

Verder is de stad Aarschot nog op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan het project. Binnen een stuurgroep bepalen zij mee wat het volkstuin- en landschapsproject zal betekenen. Stuurgroepleden geven adviezen en geven richting aan de toekomst van ‘Orleanstoren’. Wil je de toekomst van ‘Orleanstoren’ mee bepalen? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu (016 55 03 86, 016 55 03 82 of milieudienst@aarschot.be).