Onze schepen Geert Schellens en onze politiek secretaris Tom Vanderhaegen aan de volkstuintjes...

Volkstuinders kunnen aan de slag op hun perceel in het volkstuinproject Orleanstoren

In 2016 besliste de stad Aarschot om ter hoogte van de Orleanstoren een volkstuinproject op te starten. Op het hoogstgelegen perceel werd in het najaar al een hoogstamboogaard aangelegd, de terreinen werden rondom ingeplant met meidoorn en de gronden werden klaargemaakt om ze te kunnen bewerken. Afgelopen zaterdag schoot het volkstuinproject volledig uit de startblokken.

Zaterdagvoormiddag 11 maart konden alle kandidaat-volkstuinders hun tuintjes voor de eerste keer bezoeken. De stad organiseerde een loting waarbij de kandidaten hun perceelnummers konden trekken. De opkomst was bijzonder groot. De meeste tuinders kunnen dan ook niet wachten om de spades in de grond te steken.

In de eerste ronde werden maar liefst 47 percelen van 30 m2 verloot. Schepen van Leefmilieu Geert Schellens: “Er werd de laatste maanden hard gewerkt om dit project tegen het plantseizoen 2017 klaar te krijgen. Ook de INL-teams hebben hun beste beentje voorgezet.”

Terreinen volkstuinen klaargestoomd
Op de terreinen hebben de Intergemeentelijke landschapsteams (INL) van IGO verschillende soorten halfstamfruit, kleinfruit en gemengde hagen ingezet. De paadjes werden netjes aangelegd en opgevuld met hakselhout. En ook de watervoorziening voor de tuintjes komt stilaan in orde. De stad Aarschot voorziet drie waterpompen en plant nog een diepteboring om de continuïteit van de watervoorziening te garanderen.

Tuinberging
Van zodra de termijn voor de beroepsprocedure tegen deze vergunning verlopen is, zal de stad ook een houten tuinberging bouwen. De berging bestaat uit individuele lockers met een centraal gemeenschappelijk deel. In afwachting van de bouw van de tuinberging, voorziet de stad tijdelijke containers waarin de volkstuinders hun tuinmateriaal kunnen opbergen. Om de tuinders alvast een zetje te geven, kocht de stad al enkele kruiwagens en handmateriaal aan.

Stad speelt in op nood aan ruimte voor natuur, landbouw en recreatie
Met de aanleg van deze volkstuinen speelt de stad Aarschot in op de nood aan een landschapspark waar ruimte is voor natuur, landbouw en recreatie. Naast de volkstuintjes zal er op de terreinen ook plaats zijn voor recreatie en natuur. De perceelsranden en de hoogstamboomgaard zullen extensief in stoot worden begraasd. Daarop zal de Aarschottenaar die langsheen het park wandelt van tijd tot tijd tussen de schapen staan. Het te begrazen gebied is immers toegankelijk voor recreanten dankzij de vele slagpoortjes. De allerkleinsten zullen dan weer terechtkunnen in de ecologische speelzone die langs de volkstuinen wordt ontwikkeld.

Officiële opening volkstuinen
De officiële opening van de volkstuinen staat eind mei op het programma. De resultaten van de inzet van de vele tuiniers zullen dan al duidelijk zichtbaar worden.

Interesse in het volkstuinproject?
Ben je geïnteresseerd in een volkstuintje? Neem dan contact op met de milieudienst van de stad Aarschot op het nummer 016 55 03 82 of 016 55 03 86. Wil je meer weten? Dan kan je ook terecht op de Facebook-pagina van de volkstuinraad (volkstuinen ‘Orleanstoren’ Aarschot). De volkstuinraad plaatst op deze pagina van elke nieuwe ingreep foto’s en commentaren. Zo kan je het verhaal van het volkstuinproject Orleanstoren op de voet volgen.

Meer info
Geert SCHELLENS Schepen van Leefmilieu
016 55 03 50 (stadhuis) - 0477 47 15 20
geert.schellens@aarschot.be - geert.schellens@telenet.be

foto van sp.a Aarschot.