“De rol van Saudi-Arabië in extremisme bij ons, hun relaties met bedenkelijke groeperingen in Syrië en de mensenrechtenschendingen maken het voor ons onaanvaardbaar dat ons land wapens levert aan het land”, zegt Dirk Van der Maelen. “We mogen geen handel drijven met landen die in oorlog zijn of die een duidelijk faciliterende rol spelen in een conflict, noch aan landen die de mensenrechten systematisch schenden.”

“Er bestaan overigens geen garanties dat de wapens enkel naar de politie en het leger gaan. Er worden zoveel wapens ingevoerd dat het zeer twijfelachtig is dat ze enkel door leger en politie worden gebruikt. Bovendien bestaat het vermoeden dat oude stocks aan wapens worden doorgevoerd naar bedenkelijke groeperingen in Syrië en dat de munitie gebruikt wordt in Jemen", aldus Dirk Van der Maelen.​