Gemeenteraad keurt laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen goed.

Op dinsdagavond 16 december 2017 keurde de gemeenteraad de laatste begroting goed voor de lokale verkiezingen van 2018. Het Hemiksems gemeentebestuur zal het laatste jaar van deze legislatuur niet op haar lauweren rusten zo blijkt.

“De ambitie is groot en het programma is goed gevuld. We moeten voluit blijven investeren in de toekomst van Hemiksem”, zo stelt schepen van financiën en lijsttrekker van sp.a Hemiksem Kristien Vingerhoets. Een greep uit de te verwachten maatregelen en investeringen:

1: abdij en abdijpark worden verder ontwikkeld

Afgelopen jaar nam de gemeente samen met Kempens Landschap de eigendom en het onderhoud van het abdijpark over. Het park wordt verder ontwikkeld en het onderhoud geïntensifieerd. Samen met de gemeente Schelle zal Hemiksem investeren in een brug over de Vliet. Deze brug zal het park verder ontsluiten en bezoekers, te fiets of te voet leiden naar de zuidvleugel van de abdij die ook verder ontwikkeld wordt.

De nodige budgetten worden voorzien om het subsidiedossier voor de restauratie van de zuidvleugel van de abdij te kunnen afwerken en indienen in 2018. Bedoeling is om hier binnen vijf jaar horeca (brasserie, B’nB) en een nieuwe bibliotheek voor Hemiksem, Schelle en Niel te openen.

In afwachting daarvan wordt de zuidvleugel door de eigen diensten al aangepakt zodat daar de komende jaren eventueel al kleinschalige en tijdelijke horeca zijn plaats kan vinden. “Een pop-up bar in de zuidvleugel behoort tot de opties volgende zomers”, aldus schepen van patrimonium Stefan Van Linden.

2: nodige budget voorzien voor nieuwe school aan de Jan Sanderslaan

De nieuwe school De Regenboog is nog maar net geopend, of een volgende investering in onderwijs staat al gepland.

“Begin jaren 2020 hopen we subsidies te krijgen vanwege de Vlaamse overheid zodat we kunnen starten met de bouw van een nieuwe gemeenteschool aan de Jan Sanderslaan” aldus Stefan Van Linden.

De gemeente voorziet hier de nodige budgetten voor: €2.000.000 vanaf 2021.

3: veiliger verkeer – slimme camera’s

Aan de invalspunten van de gemeente worden slimme camera’s voorzien. Zij zullen registreren welke vrachtwagens onze gemeente enkel gebruiken om door te rijden. Deze zullen beboet worden. Enkel vrachtvervoer dat komt laden in lossen in Hemiksem, Schelle of Niel zal toegestaan zijn. “Dat moet de verkeersdruk op onze hoofdbanen toch wat doen afnemen”, aldus Kristien Vingerhoets, ook schepen van openbare werken.

Op het stuk Bredestraat-Antwerpsesteenweg zullen deze camera’s ook de snelheid van ieder voertuig controleren door middel van trajectcontrole.


4: Scheldedijk krijgt verlichting

De Scheldedijk is een aangename route voor fietsers in onze gemeente. Ook toeristen maken hier veel gebruik van. ’s Nachts is het er echter te donker sinds de sloop van de Bekaert-fabriek. 

“We investeren meer dan €40.000 in bijkomende openbare verlichting op de Scheldedijk tussen Hemixveer en de Erinstone-site. Zo garanderen we fietsers en voetgangers hier ook ’s nachts een aangename en veilige doortocht” zo stelt Kristien Vingerhoets.

“Let wel, dit stuk openbaar domein is wel eigendom van Waterwegen & Zeekanaal, de Vlaamse overheid. We zullen ook met hen in overleg moeten gaan over het onderhoud hiervan. Het kan niet zijn dat de gemeente dit helemaal voor zijn rekening neemt.”

5:  Stuk fruit voor elk kind op school

De gemeentescholen kregen de voorbije jaren Vlaamse subsidies voor het wekelijks voorzien van een stuk fruit voor elke leerling. Deze subsidies vallen jammer genoeg weg. De gemeente voorziet daardoor de nodige subsidies zodat dit mooie project voortgezet kan worden in alle Hemiksemse scholen. Op die manier motiveren we onze jongste Hemiksemnaren fruit te eten en verzekeren we ons ervan dat wel degelijk élk kind toegang tot fruit heeft. 

Meer info?

  • Kristien Vingerhoets – 0477 50 96 88
  • Stefan Van Linden – 0494 31 09 10